عملکردهای اجرایی یا کارکردهای اجرایی (Executive functions)

 

عملکرد اجرایی  Executive function

کارکرد اجرایی

 

عملکرد اجرایی (کارکرد اجرایی) به مجموعه ای از عملیات پردازش عالی ذهن  اطلاق می گردد که بر اساس رفتارهای هدفمند، چهارچوبی برای رسیدن به هدف فراهم می کند. 

عملکرد اجرایی عبارت است از فعالیت‌هایی که در ذهنمان انجام می‌دهیم تا خود کنترلی و رفتار هدفمند داشته و دستاوردهای آتی را به حداکثر برسانیم. 

نقص در کارکردهای اجرایی مغز، مشکلات زیادی به وجود می‌آورد از قبیل مشکلات و نقص در سازماندهی، به یاد داشتن تکالیف منزل، آغاز انجام کاری و به پایان رساندن آن، یادآوری قوانین، انجام تکالیف پیچیده ریاضی، یادآوری متن خوانده شده، تکمیل کارهای زمان بر، وقت شناس بودن، کنترل هیجانات و برنامه ریزی برای آینده. 


مدل 12 تایی کارکرد اجرایی مغز: 
انعطاف پذیری: توانایی انطباق دادن و تغییر دادن روش‌ها برای رسیدن به هدف. 
پشتکار : توانایی مداومت بر تکالیفی که نیاز به تلاش مستمر دارند. 
فراشناخت: توانایی ملاحظه و مشاهده خود 
سازماندهی: توانایی بکارگیری یک روش سیستماتیک برای دستیابی به هدف 
برنامه‌ریزی: توانایی ایجاد و بسط استرتژی‌ها برای تکمیل یک کار 
تنظیم عواطف: توانایی مدیریت احساسات فردی به منظور تصمیم گیری و تکمیل تکلیف 
بازداری از پاسخ (واکنش): توانایی متوقف کردن یا به تأخیر انداختن یک عمل به جای نشان دادن یک رفتار تکانشی (بدون فکر). 
تفکر اجتماعی: توانایی نشان دادن واکنش مناسب به مسائل اجتماعی 
توجه مستمر: توانایی حفظ تمرکز و توجه در حضور عوامل مزاحم 
شروع به کار: توانایی آغاز کردن یک کار به جای طفره رفتن و به تعویق انداختن آن 
مدیریت زمان: توانایی انجام کارها در یک زمان معین و مناسب 
حافظه فعال: توانایی به یاد آوردن اطلاعات مرتبط و بکارگیری آنها برای تکلیف و عمل فعلی

منابع:

http://braintrain.paarand.org/

http://executivefunction.persianblog.ir/

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات


/ 0 نظر / 61 بازدید