# گلمن_و_هوش_هیجانی

هوش هیجانی (Emotional intelligence) چیست

  هوش هیجانی (Emotional intelligence (EI هوش هیجانی از نظر گلمن  هوش اجتماعی Social intelligence   براساس مطالعات دانیل گلمن در بهترین شرایط همبستگی اندکی (07/0) بین هوش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 325 بازدید