نخستین سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در ایران

 

اولین سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران

کاری از کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در کانال تلگرامی بنام اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی            

 

 

تهیه و تدوین: کارگروه اخلاق حرفهای فیزیوتراپی

 

 

عنوان: سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران

تهیه و تدوین: کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی

اسامی کارگروه به ترتیب حروف الفبا:

•    فیزیوتراپیست حمیدرضا اشراقی

•    فیزیوتراپیست پروین انتشاریون

•    فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

•    فیزیوتراپیست همایون ستوده

•    فیزیوتراپیست دکتر محمد جعفر شاطرزاده

•    فیزیوتراپیست دکتر سعید فیاض

•    فیزیوتراپیست اردلان قهرمانی

•    فیزیوتراپیست نوید محمدزاده

•    فیزیوتراپیست فرزانه نوروزی نژاد

نگارش:

•    فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

•    فیزیوتراپیست حمیدرضا اشراقی

•    فیزیوتراپیست نوید محمدزاده

طراح جلد: فیزیوتراپیست پروین انتشاریون

 

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران در پانزده قسمت

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت اول)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت دوم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت سوم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت چهارم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت پنجم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت ششم)

 

/ 0 نظر / 240 بازدید