عملکردهای شناختی (Cognitive functions)

 

فرآیند ذهنی یا عملکرد ذهنی (Mental process or mental function)

فرآیندهای شناختی (Cognitive processes)

عملکردهای شناختی (Cognitive functions)

 

فرآیندهای ذهنی به کارکردهای ذهن اشاره دارد و اصطلاحی است جهت توصیف عملکردهای شناختی (Cognitive functions).

عملکردهای شناختی (ذهنی) در بسیاری از علوم به خصوص علوم اعصاب (Neuroscience)، علوم شناختی (Cognitive science) و روانشناسی شناختی (Cognitive psychology) مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

برخی از موارد مهم فرآیندهای شناختی (ذهنی) شامل موارد زیر است:

-ادراک (Perception)

-توجه (Attention)

-هوشیاری (Consciousness)

-حافظه (Memory)

-هوش (Intelligence)

-زبان (Language)

-خلاقیت (Creativity)

-حل مسئله (Problem solving)

-یادگیری (Learning)

-قضاوت (Judgement)

-تصور (Imagination)

-تصمیم گیری (Decision making) 

-استدلال (Reasoning)

 

 

 

نواحی مختلف مغر و عملکرد آنها در تصویر زیر:

 

 

 

اگرچه مباحث شناختی می توانند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند ولی معمولا این فرآیندها در ارتباط با یکدیگر هستند.

نکته دیگری که که لازم است در اینجا مطرح گردد این است که حتی برخی از موضوعاتی چون انگیزش (Motivation) و هیجان (Emotion) نیز در ارتباط با فرآیندهای ذهنی یا کارکردهای شناختی هستند. موردی که در این ارتباط می توان ذکر کرد این است که مثلا خلاقیت افراد معمولا تحت تاثیر عوامل انگیزشی (Motivational) است.

مثلث شناخت، احساس و رفتار

از دیدگاه شناختی، شناخت عامل احساس و احساس در ایجاد رفتار نقش دارد. همچنین رفتاری که فرد بروز می دهد نیز بر شناخت و احساسش اثرگذار است. 

 

 

 

بر اساس رویکرد شناختی (Cognitive approach) و مدل پردازش اطلاعات (Information processing model)، عوامل شناختی چون ادراک، توجه، یادگیری، زبان، انگیزش و هوش نقش بسیار مهمی در رفتار (Behaviour) یا عملکرد (Function) افراد در موقعیت های مختلف دارند.

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 *استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است.

لیست وبلاگ های رسمی من

 

ویدیوها در آپارات

         معرفی کتاب من

 

/ 0 نظر / 46 بازدید