فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)

فیزیوتراپی برای بهبود حرکت و عملکرد شناختی (Physiotherapy for improving movement and cognitive function)

ویدیوهای آموزشی فیزیوتراپی

 مجموعه ویدئوها  جهت دسترسی به ویدئوی مورد نظر روی عنوان مربوطه کلیک کنید: ویدئو آناتومی شانه ویدئو آناتومی هیپ ویدئو آناتومی زانو  ویدئو آناتومی مچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

عملکردهای شناختی (Cognitive functions)

  فرآیند ذهنی یا عملکرد ذهنی (Mental process or mental function) فرآیندهای شناختی (Cognitive processes) عملکردهای شناختی (Cognitive functions)   فرآیندهای ذهنی به کارکردهای ذهن اشاره دارد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)

 این قسمت که به تعریف، اصول و مفاهیم فیزیوتراپی شناختی می پردازد به روزرسانی می شود.   فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)   فیزیوتراپیست شناختی (Cognitive ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

فیزیوتراپی شناختی چیست؟

 این قسمت که به تعریف، اصول و مفاهیم فیزیوتراپی شناختی می پردازد به روزرسانی می شود.   فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)   فیزیوتراپیست شناختی (Cognitive ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 225 بازدید

عملکردهای اجرایی یا کارکردهای اجرایی (Executive functions)

  عملکرد اجرایی  Executive function کارکرد اجرایی   عملکرد اجرایی (کارکرد اجرایی) به مجموعه ای از عملیات پردازش عالی ذهن  اطلاق می گردد که بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence based practice)-قسمت دوم

عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence based practice (EBP -----------------------------------  پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence based medicine (EBM     بحث مفاهیم عملکرد و پزشکی مبتنی بر شواهد در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence based practice)-قسمت اول

  عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence based practice (EBP -----------------------------------  پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence based medicine (EBM     بحث مفاهیم عملکرد و پزشکی مبتنی بر شواهد در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 215 بازدید

نخستین سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در ایران

  اولین سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران کاری از کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در کانال تلگرامی بنام اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید
دی 96
1 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
13 پست
دی 95
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
9 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
motor_learning
1 پست
motor_control
1 پست
رشد_حرکت
1 پست
human_memory
1 پست
هوش_چیست
1 پست
cerebral_atrophy
1 پست
brain_atrophy
1 پست
dementia
1 پست
schema_therapy
1 پست
neuroscience
1 پست