ویدئوی تئوری نوروماتریکس و درد مزمن

 

 https://www.youtube.com/watch?v=y0grtrCy8gg

مطالب مرتبط

درد (Pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (Complex phenomenon)-قسمت اول

درد (Pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (Complex phenomenon)-قسمت دوم

درد (Pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (Complex phenomenon)-قسمت سوم